Bankdirektör uppmanar sparare ha is i magen

Normalt. Ekenäs sparbank erbjuder kassatjänster enligt normala öppettider. Direktör Berndt-Johan Lundström uppmanar ändå den som kan använda nät- och mobilbank. Bild: VN-arkiv/Patrik Lindström

Coronaviruset påverkar också bankvärlden. Andelsbanken Raseborg betjänar enligt nya arrangemang. Nordea i Ekenäs håller stängt. Ekenäs sparbanks direktör manar sparare till lugn.

Ekenäs Sparbank försöker trots coronaepidemin arbeta så normalt som möjligt. Kontoren i Ekenäs och Karis har kassatjänster enligt normala öppettider och i Hangö erbjuder man som tidigare rådgivningstjänster med tidsbokning från måndag till fredag klockan 10–16.30.

– Dock hänvisar vi så mycket som möjligt till nät- och mobilbank. Men eftersom många av våra kunder inte har den möjligheten betjänas de över disk, säger bankdirektör Berndt-Johan Lundström.

Han uppmanar den som kan men ännu inte börjat använda nät- och mobilbank att göra det nu, liksom att skaffa bank- eller betalkort. Inte minst för att butikerna helst ser att man betalar med kort i stället för kontanter.

– Då är man rustad ifall vi drabbas av nya pandemier.

Känner samhällsansvar

Många är oroliga för hur de ska klara av amorteringar på bostadslån och hur det går med kapitalet man sparat i fonder och aktier.

– Som en lokal bank med samhällsansvar hjälper vi gärna till och i mån av möjlighet beviljas amorteringsfrihet till såväl småföretagare som privatkunder. Dessutom beviljar vi ju fortsättningsvis nya krediter till företagare. Också Finnveras tjänster, lån och borgen, finns att tillgå, säger Lundström.

För småspararna poängterar han långsiktighet.

– Ha is i magen, håll fast vid den sparplan du kommit överens om med banken. Kurserna kommer vända uppåt, det är helt säkert, men när vet vi inte.

Andelsbanken öppen bara i Ekenäs

Andelsbanken Raseborgs kontor i Hangö, Ingå, Karis och Kimito betjänar enbart med tidsbokningar tills vidare. Arrangemanget gäller sedan i tisdags. Banken meddelade tidigare att de här kontoren är stängda.

Till Ekenäs. Andelsbanken Raseborgs kontor i Hangö, Karis och Ingå tar tills vidare endast emot kunder med tidsbokning. Kontoret i Ekenäs (bilden) är öppet vardagar 10–13, kassatjänsterna sköts normalt under den tiden. Bild: Arkiv/Lina Enlund

Andelsbankens kontor i Ekenäs är öppet vardagar 10–13, kassatjänsterna sköts normalt under den tiden. Kontoret är stängt efter klockan 13. Eftersom banken vill förhindra spridning av infektionssjukdomar som coronavirus och influensa skakar man inte hand med besökande kunder.

Banken hänvisar i första hand till digitala tjänster framför betjäning på kontoret. Både bank- och försäkringsärenden kan skötas i bankens mobilapplikation och via bankens hemsida under dygnets alla timmar. Därtill betjänas kunderna per telefon, vardagar från klockan 9 till 16.30.

Nordea i Ekenäs har stängt under coronakrisen och försöker hålla de flesta möten över nätet. Bild: Johanna Lemström

Nordea i Ekenäs håller stängt tills vidare, säger kontorschef Maj-Louise Silén.

– Just nu betjänar vi endast med tidsbeställning och försöker hålla de flesta möten över nätet, även de fysiska möten som finns inplanerade sedan tidigare.

Handelsbanken i Ekenäs betjänar tills vidare endast med tidsbokning, det gäller även kassatjänster. Kunder ombeds kontakta banken per telefon eller via digitala kanaler. Kundmöten hålls gärna digitalt.

Aktias enda kontor i Västnyland finns numera i Karis, övriga stängde vid årsskiftet. Även Aktias kontor i Karis påverkas av coronaviruset. Kontoret erbjuder kassatjänster enligt begränsade öppettider vardagar klockan 10–13. För att minimera smittorisken för såväl kunder som personal, begränsas antalet samtidiga besökare i bankens lokaler.

Mer läsning