Bangårdsarbetena på målrakan

Underhåll. Gamla delar byts ut och material fylls på. I höst byggs en gångväg under järnvägsspåren. Bild: Ksf-media arkiv

Förutom normalt underhåll på bangårdsområdet i Hangö vidtas också åtgärder för att förbättra säkerheten. I höst inleds byggandet av en underfart.

De underhållsarbeten som inleddes på järnvägsstationens bangård i slutet av maj börjar nu vara klara. De senaste veckorna har personalen lagt i en extra växel för att allt ska vara klart till början av augusti. Juha Salminen som är arbetsledare vid Railtek Oy Rata, berättar att man bland annat bytt ut gamla träbalkar och förnyat spåren.

– Det handlar om normalt underhåll. Tung trafik medför slitage, och därför måste man med jämna mellanrum förnya utrustningen.

Växlarna görs säkrare

En viktig uppgift har varit att modernisera tågväxlarna, så att spårbyten kan ske smidigare och mer flexibelt än tidigare.

– Det här ökar säkerheten på hela banavsnittet, förklarar Salminen.

Även säkerhetsutrustningen ses över och moderniseras.

Trafiken löpt väl

Under den tid som arbetena pågått har allt löpt väl. Trots att bangården och den andra övergången är öppna och vältrafikerade av både cyklister och fotgängare har det inte förekommit några tillbud eller nära ögat situationer.

– I de fall då det varit fråga om några större moment som kunnat medföra risker för folk har vi lagt ut staket, säger Salminen.

Gång under spåret till Korsmansgatan

Också i Hangö norra har man moderniserat växlarna. Ännu i höst kommer man att utföra några justeringar.

Senare i höst inleds arbetet med att bygga en gång under järnvägen. Projektet, som tilldelats 5 miljoner euro av regeringen är ett skilt projekt som sköts av trafikverket och Hangö stad.

– I det här skedet ser det ut som det blir en underfart, inte en tunnel, säger Erkki Mäkela från Trafikverket.