Banarbeten stänger järnvägen

Den här helgen är det på grund av banarbeten i Ekenäs som rälsbussen ersätts med vanlig buss. Nästa helg grävs det i Hangö. Bild: Lina Enlund

Trafikverket förnyar bantrummor på järnvägsavsnittet mellan Karis och Hangö. Därför stängs järnvägen av för tågtrafik för ungefär tjugo timmar var den här helgen och nästa.

Banavsnittet mellan Karis och Hangö stängs för tågtrafik såväl det här veckoslutet som nästa.

Orsaken till avbrottet är att Trafikverket utför banarbete. Den här helgen byts trummor ut i Ekenäs på ett banavsnitt längs Järnvägsgatan, före tågstationen sett från Karishållet.

– Nästa veckoslut sker motsvarande arbete på järnvägen i höjd med vindmöllorna i Sandö, säger bandisponent Martti Uuttu på VR.

Han avråder starkt nyfikna från att försöka ta sig en närmare titt på byggarbetsplatserna längs järnvägsspåret:

– Det är farligt och dessutom förbjudet att röra sig på byggarbetsplatsen.

Buss i stället för rälsbuss

Vid VR:s informationsavdelning meddelar man att rälsbussarna mellan Karis och Hangö ersätts med vanliga bussar.

Det är fråga om fyra turer lördagarna 15 och 22 september – närmare bestämt lördagskvällens två sista turer i vardera riktning – samt alla söndagsturer den 16 och den 23 september.

Bussarna har Karis respektive Hangö tågstationer som änd- och starthållplatser och kör via Ekenäs tågstation, men inte via de andra tåghållplatserna.

I stället stannar bussen vid busshållplatser längs riksväg 25, närmast respektive tåghållplats. Det gäller för Dragsvik, Skogby, Lappvik och Sandö. I Hangö norra stannar den ersättande bussen vid hållplatsen på Korsmansgatan.

Tidtabellen avviker också något från rälsbussens tidtabell. På VR:s hemsida finns närmare information.

– Klockan 5 på måndag morgon, bägge veckorna, ska tågtrafiken löpa normalt igen efter veckoslutsstoppen, säger projektingenjör Arto Kemi på Ramboll, som ansvarar för banarbetet.

Mer läsning