Balticconnector livar upp Ingå

Företaget Balticconnector, som vill lägga ner en gasledning mellan Paldiski och Ingå, ansöker om tillstånd att inleda förberedelser trots att besvär har lämnats in över beslutet att tillåta nedläggningen. Projektet kommer att märkas i Ingå centrum.