Balticconnector livar upp Ingå

Företaget Balticconnector, som vill lägga ner en gasledning mellan Paldiski och Ingå, ansöker om tillstånd att inleda förberedelser trots att besvär har lämnats in över beslutet att tillåta nedläggningen. Projektet kommer att märkas i Ingå centrum.

Till de förberedande arbeten som företaget vill göra innan överklagan är behandlad hör att röja och förstöra gammalt krigsmateriel som ligger på gasledningssträckan, bergsbrytning, muddring och vissa utfyllnadsjobb på havsbottnen.

Till exempel vill företaget avlägsna sprängladdningar, som finns på tre ställen, i april, de övriga åtgärderna skulle inledas i juli. Enligt företaget är åtgärderna sådana att det går att återställa havsbottnen i ursprungligt skick, ifall tillståndet skulle hävas eller ändras märkbart.

Finlands yrkesfiskarförbund har anfört besvär mot tillståndet att lägga ner ledningen, främst för att det försämrar möjligheterna att bedriva trålfiske och därigenom har ekonomiska konsekvenser för yrkesfiskare.

Förbundet oroar sig framför allt för risken för att delar av trålen fastnar i röret och får fartyget att kantra.

Behöver lokaler

I takt med att arbetena med gasledningen kör i gång ökar också efterfrågan på lokaler av olika slag i Ingå. Kommunen har kontaktats av flera av Balticconnectors underleverantörer, som behöver kontorsutrymmen, lager och bostäder.

– Det är flera som söker utrymmen och vi gör allt vi kan för att hitta lämpliga lösningar. Ju fler arbetstillfällen vi kan få hit till Ingå, desto större nytta har kommunen av det, säger Ingås kommundirektör Jarl Boström.

Byggprojektet beräknas ta ett och ett halvt år. Det mest intensiva skedet är i höst, men redan i april räknar Boström med att projektet börjar märkas i Ingå.

– Men om ett år, när allt är klart, så finns behovet inte längre. Om någon har något som är ledigt så finns det nu chans att få hyresgäster för ungefär ett halvår, säger han.