Balticconnector följer tidtabellen men bönderna räknar minuter – riskerar mista EU-stöd ifall odlingen fördröjs också i år

Bekymrad. Gustav Hildén här till de bönder som kan mista EU-stödet för åkrar som inte kan odlas på grund av gasledningsbygget i Ingå. Bild: Mira Strandberg

Ifall läggningen av gasledningen Balticconnector hindrar sådd på åkrarna även denna sommar kan böndernas EU-stöd vara hotat. Enligt företaget var man från första början medveten om risken att bönderna mister två säsongers odling.

I juli i fjol grävdes sträckningen för gasledningen Balticconnector upp, och många bönder fick se sina åkrar obrukbara under fjolåret på grund av projektet. Då var tanken ändå att projektet skulle var...