Bakläxa för planförslag för kvinnoön

Planförslaget läggs fram i trettio dagar, men planläggningsnämnden beslöt efter omröstning att för sin del inte godkänna planförslaget. Det är överdimensionerat, säger nämndens ordförande Sven Holmberg. Bild: skärmavbild från planförslaget

Planläggningsnämnden i Raseborg beslöt i onsdags efter omröstning att för sin del inte godkänna ett förslag till detaljplan för Fjärdskär som läggs fram till påseende.

– Markägaren har rätt att göra upp planförslag. Men det här förslaget är överdimensionerat. Vårt beslut är en signal till markägaren att förslaget bör omarbetas, säger nämndens ordförande Sven Holmber...