Både Knipnäs och Ormnäs kan få nya båtbryggor

Nya båtbryggor är på lut i Knipnäs och Ormnäs (bilden). Bild: VN-arkiv/Anna Björkqvist

Tekniska nämnden i Raseborg har bestämt att ett återstående anslag i investeringsbudgeten för småbåtshamnar kan användas till två projekt i Ekenäs.

I investeringsbudgeten för 2019 fanns 250 000 euro för upprustning och nybyggen i gäst- och småbåtshamnar. Det finns 100 000 euro kvar av årets anslag.

Det handlar om en ny flytbrygga med 22 båtplatser i Knipnäs, samt förberedande arbeten för en flytbrygga till Ormnäs småbåtshamn.

Rivning av en risig brygga i Ormnäs, den närmast campingområdet, kostar cirka 40 000 euro. En ny brygga monteras vårvintern 2020 om anslag beviljas i nästa års investeringsbudget.

Bytet av Flyets pålbrygga, i närheten av Knipnäs strand, till en flytbrygga uppskattas kosta 30 000 euro.

– Intresse för en plats vid Flyets nya brygga har redan visats, innan bryggan ens har byggts, säger tekniska nämndens ordförande Werner Orre, SFP.

Han poängterar att var och en kan söka en plats till alla stadens småbåtsbryggor på samma villkor.

– Ingen har förtur.

Mer läsning