Var tredje hälsostation har brist på läkare

Vikarierna räddar situationen vid många hälsostationer.

Cirka 7,3 procent av alla läkarbefattningar är obesatta vid de kommunala hälsostationerna.
Tillgången på läkare vid de kommunala hälsostationerna har förbättrats aningen under det gångna året. Enligt Läkarförbundets enkät anser 70 procent av de ledande läkarna vid de kommunägda hälsostationerna att situationen är ytterst god eller förhållandevis god.
Trots det fanns det i oktober i fjol 294,5 obesatta läkartjänster vid kommunala hälsostationer runtom i landet. Året innan var antalet obesatta läkartjänster 296,5. Cirka 7,3 procent av alla läkarbefattningar är alltså fortfarande obesatta vid de kommunala hälsostationerna.
Att situationen är bättre i år beror på att hälsostationerna mer effektivt har lyckats rekrytera vikarier som hoppar in för tidsbestämda perioder, uppger Läkarförbundet. Nu är det 915,5 läkare som vikarierar på de kommunägda hälsostationerna då motsvarande siffra var 780 året innan.
Tillgången på läkare vid de kommunala hälsostationerna har förbättrats aningen under det gångna året. Var tredje hälsostation vill trots det ha fler läkarvakanser.

Var tredje hälsostation har brist på läkare

Tillgången på läkare har under det gångna året försämrats till exempel på Åland, i Nyland och Södra Österbotten, men förbättrats bland annat i Egentliga Finland och Vasa.
Den största läkarbristen finns i Kajanaland, Norra Karelen, Södra och Östra Savolax, Södra och Mellersta Österbotten, Satakunta och Södra Karelen, visar Läkarförbundets statistik.
Enligt Läkarförbundet har rekryteringen lyckats väl i sådana fall där arbetsgivaren har erbjudit deltidssysselsättning eller skräddarsydda ansvarsområden för de läkare som har rekryterats.
Cirka 22,7 procent av alla läkare vid de kommunägda hälsostationerna har tidsbundna arbetskontrakt. Var tredje hälsostation vill ha fler läkarvakanser.
Läkarförbundets enkät bygger på intervjuer med 97 procent av alla ledande läkare vid landets hälsostationer.