Nina Långstedt utses till årets vattenskyddare

Västra Nylands vatten och miljö har i år utsett Nina Långstedt till årets vattenskyddare. Långstedt är verksam på Krämars gård där tillrinningsområde för Ingarskila å finns.

Årets vattenskyddare 2020 Nina Långstedt och verksamhetsledare Jaana Pönni.
Moa Aulanko
15.06.2020 17:00
Motiveringen bakom Ingåbon Nina Långstedts utnämning till årets vattenskyddare är en miljövänlig inställning till jordbruket och vattenskyddet. Hon värnar också om att upprätthålla naturens mångfald. Då tillfälle ges sprider Långstedt gärna information om miljövänligt jordbruk.
Årets vattenskyddare utses för att lyfta personer eller organisationer som på ett viktigt sätt påverkat vatten- och miljöskyddet, men som annars inte får den uppmärksamhet deras handlingar förtjänar.
Västra Nylands vatten och miljö fungerar som en oberoende samarbets- och sakkunnigorganisation i Västra Nyland. Föreningen vill främja vattenskyddet, samt verksamhetsområdets allmänna miljöskydd och miljöhälsovården.