Företagsamma lärare belönas

Petra Blomqvist och Lena Holmström får stipendium för sina insatser att lära ut entreprenörskap i skolan.

Organisationen Nylands företagare har i år valt att rikta sina stipendier för fostran i företagsamhet till två västnyländska lärare, nämligen Petra Blomqvist som är lärare i filosofi, historia och samhällslära i Ekenäs gymnasium och Lena Holmström som är lärare i historia och samhällslära i Hangö högstadium och Hangö gymnasium.

Lyckade lösningar

Petra Blomqvist uppmärksammas för sin kurs i ung företagsamhet, som hölls förra terminen. Under kursens gång skulle de studerande bland annat starta egna företag.
Företagen beskrivs som lyckade och några av dem tog sig även vidare till final inom studieprogrammet "Ett år som företagare", som upprätthålls av nätverket Ung företagsamhet och i vilket flera skolor deltar.
Även näringslivet i trakten ställde upp.
– Ett stort tack går därmed också till de företagare som fungerade som mentorer för våra studerande, säger Petra Blomqvist.
I samband med kursen knöt eleverna också kontakt med unga företagare i Europaskolan i Strängnäs i Sverige.
På VN:s webb bloggade de studerande om projektet.

Ingår i undervisningen

Lena Holmström premieras för att hon på ett jordnära sätt lyckats baka in entreprenörskap i sin undervisning. Hon har också bidragit till innehållet i den nya läroplanen.
Holmström lyfter fram betydelsen av att de unga lär sig tro på framtiden och sitt eget handlande.