Apotekaren går men flyttar inte

Arbetsliv Torsdag är Leena Holms sista arbetsdag som apotekare på Nya apoteket i Ekenäs. Då har hon varit närmare 50 år i arbetslivet – och gillat det.

Stolt invånare. Leena Holm är stolt när hon får berätta att hon är från Ekenäs. För många finskspråkiga är Ekenäs ett okänt, exotiskt ställe.
I december i fjol fick Leena Holm ett brev från Fimea, säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet. Där meddelades att det snart var dags att sluta arbeta. För apotekaren vid Stationsvägen kom beskedet inte som någon överraskning. Hon visste att hon faller för åldersstrecket vid 68.
– Jag har trivts väldigt bra. Tiden har gått snabbt. Det är först den senaste tiden som jag har börjat tänka på pensionering.

Född i en vindskammare

Leena Holm såg dagens ljus i en vindskammare på Uskelas prästgård utanför Salo 1948. Våren 1967 blev hon student i Åbo och samma höst började hon som kombinerad praktikant och springflicka på apoteket Svanen i Åbo.
Följande år avancerade hon till elev. Holm konstaterar att farmacikarriären fick en fin början under ledning av apotekare Lars Molin.
Orsaken till att Leena Holm landade i lilla Ekenäs fanns i Hangö. Hon studerade farmaci vid Helsingfors universitet och sommarjobbade på olika apotek, bland annat i Nådendal, Åbo, Esbo och i Hangö. I staden på udden träffade hon en Hangökille som senare blev hennes man. När han fick tjänst i Ekenäs flyttade familjen dit.
Det här var för 40 år sedan. Paret fick en son och Leena Holm stannade hemma en tid, men var ganska snart tillbaka i arbetslivet igen. Först pendlade hon till Karis apotek. Därefter var hon sex år på läkemedelsfirman Rohto, som blev Leiras. År 1985 fick hon sitt första apotekstillstånd, i Kimito.
År 1994 kom hon till Nya apoteket i Ekenäs och var dess första kvinnliga apotekare.
Under årens lopp har branschen hunnit genomgå en hel del förändringar. Förr tillverkade apoteken själva många av sina mediciner. Men det ändrade automatiseringen på. Datoriseringen har också tagit bort en hel del pappersarbete. Nytt är informationsplikten.
– På 1980-talet fick man absolut inte säga något om medicinerna, bara hur burkarna skulle förvaras, minns Holm.
Nu för tiden måste farmaceuterna berätta både om biverkningar, risker och om det finns billigare alternativ.

Kedjorna tar skattepengarna

I den politiska diskussionen har en avreglering av apoteken kastats fram. Holm konstaterar att vissa politiker menar att priset på läkemedel skulle sjunka då.
Det här tror hon inte på. Medicinpriserna bestäms i statsrådets förordning om läkemedelstaxa. Därför kostar mediciner lika mycket på alla apotek i Finland. I Norge steg priserna på receptfria läkemedel när de fick börja säljas i dagligvaruhandeln.
Holm påpekar att apoteksmarknaden är avreglerad i Sverige och Norge och där dominerar några stora internationella kedjor.
– Då kan skattepengarna försvinna ut ur landet. Apoteken i Finland betalar all sin skatt till Finland.
Hon tror Finland får en mängd små apotek om alla provisorer skulle få apotekstillstånd.
– Grundas det många apotek tror jag de finns i de stora köpcentren medan landsbygden blir utan. Vill man behålla riksomfattande apoteksservice kan man inte lämna verksamheten enbart i händerna på marknadskrafterna.

Nya mediciner, äldre befolkning

Holm säger att kostnaderna för läkemedel stiger dels för att det kommer ut nya, dyra mediciner, dels för att folk lever länge.
Det sistnämnda syns i försäljningen. Mediciner för hjärta, blodtryck, kolesterolnivå och diabetes har god åtgång. På den receptfria sidan är värkmedicin typ ibuprofen en storsäljare.
Positivt är att till exempel försäljningen av antibiotika sjunkit.

Ny kraft på fredag

På fredag tar en ny apotekare över. Hon heter Anne Hoikkala-Savolainen och kommer även hon från Åboland, närmare bestämt från Pikis apotek.
Det valet har Leena Holm inte haft något att göra med. Det är Fimea som beviljar apotekstillstånd. Holm vet att "ganska få" var intresserade av att ta över Nya apoteket, omkring ett dussin personer. Hon tror det här beror på språkkunskaperna som behövs.
Själv har Holm har vuxit upp i en finskspråkig familj men tyckte om ämnet svenska i skolan. Under studietiden jobbade hon som sagt en tid i Hangö. En sommar tillbringade hon i Fjällnäs i Sverige för att lära sig svenska.
– Jag är stolt över att vara från Ekenäs. Bland finskspråkiga är Ekenäs något märkvärdigt, som ingen riktigt känner.
En del frågar om hon nu tänkt flytta någon annanstans. Svaret är ett bestämt nej. Varför skulle hon det?

Apotekare i 30 år

Apotekare Leena Holm går i pension på torsdag.
År 1970 blev hon farmaceut och 1976 provisor vid Helsingfors universitet.
Hon har lett Nya apoteket i Ekenäs sedan 1994, samt Tenala filialapotek som grundades 1998.
Efter pensioneringen räknar hon med att få mera tid för sin trädgård, resor och mera samvaro med sina tre barnbarn.