Starbåtar tävlar på helgen i Ekenäs

Sju båtar är anmälda till Starbåtsregattan, som hålls på Stadsfjärden på lördag och söndag.

Starbåtarna anländer på trailer till Ekenäs och sjösätts i Norra hamnen. Kustaa Lahtinen iordningställer Gipsy, som hör till de klassiska båtarna. Lahtinen är ordförande för det finländska Starbåtsförbundet.
Vänner av segling och andra intresserade kan på lördag och söndag (28 och 29 maj) följa med när Starbåtsbesättningar tar mått av varandra på Stadsfjärden i Ekenäs. Då hålls årets omgång av ESS Krångel Star Challenge, en Starbåtsregatta som i flera års tid arrangerats på samma plats. Tävlingen kan beskrivas som publikvänlig i den bemärkelsen att allmänheten kan följa med seglingarna från landbacken. Starterna sker strax utanför piren vid Knipan, där också mållinjen finns.
ANDRA LÄSER