Insändare: Fint bemötande på Raseborgs sjukhus

17.10.2022 13:17
När jag en måndagskväll var tvungen att anlita ambulans på grund en akut sjukdom som plötsligt drabbade mig såg jag ingen glädje idet när ambulanspersonalen berättade att jag skulle köras till jouren i Raseborg. Orsak: då jag hört så mycket negativt därifrån.
Mera orätt kunde jag inte haft. När ambulanspersonalen lämnade mig vid jouren hade jag genast en vänlig sköterska vid min sida som undrade hur jag för tillfället kände mig. Sedan skötte hon omgående om att min tillvaro var så bra som det i dessa förhållanden kunde vara. Medan jag väntade på läkarens ankomst kom sköterskorna regelbundet för att fråga hur jag kände mig, samt om det var något jag önskade de skulle hjälpa mig med. Under tiden jag låg på jouren kände jag mig inte en gång övergiven. Personalen var så hjälpsamma som jag aldrig kunnat föreställa mig.
Sedan jag blivit flyttad till sjukavdelningen för vidare åtgärder följdes samma mönster.
I ord är det omöjligt att återge den fina behandlingen och bemötande. Samtliga sköterskor och annan personal jag var i kontakt med behandlade mig med vänliga ord, alltid något trevligt ord att säga. Aldrig några sura miner, alltid redo att hjälpa med samma glada ansikten. Tyvärr finner jag inte de rätta orden, men på den avdelning där jag låg hade det inte kunnat finnas bättre personal. Skulle folk förstå hur värdefullt det är med sådan toppenbra personal. Det bör själv upplevas, den är helt unik.
 Tage Finnberg, Karis

ANDRA LÄSER