Nymanska stiftelsen stöder elva västnyländska föreningar

Elva västnyländska föreningar, en förening i Esbo och en i Helsingfors delar på 63 000 euro då Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse fördelar årets bidrag.

Efter att Kofverhag gård i Lappvik såldes och Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse fick en ny styrelse 2019 kunde stiftelsen första gången dela ut en större summa i bidrag. Nu har årets bidrag fördelats.
25.11.2020 18:00
Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse delar ut 63 000 euro i årets utdelning fördelat på 13 mottagare. Stiftelsen fick in 74 ansökningar i år. Årets utdelning är mindre än i fjol då 26 organisationer delade på sammanlagt 101 600 euro.
I fjol var den nya stiftelsens första verksamhetsår och också första året då den kunde dela ut en större summa pengar i bidrag. Det blev möjligt efter att Kofverhag gård i Lappvik såldes och stiftelsen fick en ny styrelse 2019. Som stiftelsens styrelseordförande fungerar Tom von Weymarn.

Musik, veteraner, teater ...

Föreningen Rock Donna får 6 000 euro i verksamhetsunderstöd för att ordna musikverksamhet för flickor, kvinnor och andra inom musikbranschen underrepresenterade könsidentiteter i Svenskfinland under 2021.
Ekenäs Segelsällskap får 5 000 euro för projektet South Sailing Academys seglarskola för juniorer. Verksamheten sker i huvudsak genom samarbete med HSF och HUS i Hangö, samt Raseborgs Segelklubb. ESS är projektets huvudman.
Ekenäsnejdens krigsveteraner får 5 000 euro för att stödja veteranmedlemmarna både socialt och genom direkta stöd för fysioterapi, tandvård, städning med mera. Stödet ska även användas till lunchmöten med program, en julfest, samt korta resor.
Västnyländska ungdomsringen får 5 000 euro för uppsättningen av musikalteatern Peter Pan på Raseborgs Sommarteater 2021.
Bromarv byaråd får 5 000 euro för att färdigställa sitt signaltorn i skärgårdshamnen i Bromarv kyrkoby.
Kanotklubben Wågen får 5 000 euro för att reparera brädfodringen under kanotskjulets tak, för planering av ombyggnaden av utrymmena för dusch, wc och omklädning, samt för anskaffning av två kajaker.
Pojo Ungdomsförening får 5 000 euro för solpaneler till föreningshuset Högåsa.
Västra Nylands Fountain House förening får 5 000 euro för sitt Greencare-projekt åren 2021–2023.
Föreningen Kulturhuset Karelia i Ekenäs får 4 000 euro för att utveckla och genomföra projekt som ska främja barns och ungdomars musikintresse genom publikarbete och regelbunden eftermiddagsverksamhet åren 2020–2022.
Föreningen De utvecklingsstördas väl i Västnyland får 4 000 euro för att ordna meningsfull, aktiverande och varierande fritidsverksamhet för barn, ungdomar, unga vuxna och vuxna med funktionsnedsättning i Västnyland år 2021.
Föreningen Mathjälp Ruoka-apu får 3 000 euro för sitt arbete. Föreningen delar ut mat till mindre bemedlade personer.

Också föreningar utanför Västnyland stöds

FDUV, intresseorganisationen för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning i Finland, får 6 000 euro för att ordna ett sommarläger på svenska för 16 vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning i sydvästra Finland sommaren 2021.Temat för sommarlägret är natur.
Föreningen Kran i Esbo får 5 000 euro för sin lågtröskelmottagning i Esbo för missbrukare och närstående till dessa, samt för sin samtalshörna i Esbo för seniorer i behov av sällskap.

ANDRA LÄSER