Fint både ut och inne hos Gardbergs

Gardbergs trädgård vill erbjuda en grön oas i ett annars rätt så betongbetonat Kariskvarter. Invigning av den nyrenoverade trädgården firades i onsdags.

Goda grannar. Marika Sandholm, ansvarig ledare för Byllan och Kupan, Bernadetta Stenström, boendeenhetschef på Villa Anemone, och Thua-Lill Eliasson från Gardberg Center klipper bandet i samband med onsdagens invigningsfestligheter.

– Trädgården är ännu inte färdig till hundra procent, men i varje fall så långt att vi kan säga välkommen till våra grannar, säger projektets koordinator Thua-Lill Eliasson från föreningen Gardberg Center.

Föreningen köpte det Gardbergska huset 2007. Efter det har huset restaurerats invändigt och fick ett nytt tak i fjol. Två arbetsrum på övre våningen hyrs ut på längre tid medan nedre våningen kan hyras av allmänheten för möten och fester.

Startskottet för restaureringen av trädgården var ett seminarium 2011. Efter en paus på några år togs projektet upp på nytt i fjol. I samarbete med grannarna – äldreboendet Villa Anemone och eftiset Byllan & Kupan – gjordes en projektplan och söktes om pengar för planering och arbeten som i mindre skala startade upp i fjol.

Skogsmark på rulle

I restaureringen har man velat följa den anda som fanns i trädgården under familjen Gardbergs tid.

– Det är inte fråga om någon park eller blomträdgård utan om en skogsträdgård, säger Thua-Lill Eliasson.

En annan strävan är att det ska vara så lättskött och underhållsfritt som möjligt. I många år försökte man bekämpa ett ogräs som växte i trädgården genom att plocka bort det för hand. Det visade sig omöjligt och i stället har man investerat i så kallad kuntta, eller skogsmark, som anlänt från Kajanaland och rullats ut på olika håll i trädgården. Kunttan vill ha mycket vatten under sitt första år men klarar sig därefter på egen hand.

Insatser från olika håll

Övre delen av trädgården är avsedd för dem som nyttjar huset medan nedre delen är öppen för eftiset och invånarna på Villa Anemone tillsammans med anhöriga och personal. En bred rollator- och rullstolsvänlig grusgång leder upp till en sittgrupp som är hopsnickrad av stadens sysselsättningsavdelning. Många arbeten är gjorda på talko men med hjälp av de penningbidrag man fått från olika håll har man också kunnat anlita en del lokala företag.

– Att bidragsgivarna gillat våra visioner och planer tillräckligt för att stöda förverkligandet känns förstås bra. Liksom att man återkommit med bidragen, säger Thua-Lill Eliasson.

Ur föreningens styrelse lyfter hon upp Fredrik Portman som en kraft som jobbat hårt för den praktiska delen av trädgårdsrenoveringen.

En milstolpe

Onsdagens trädgårdsinvigning sitter bra på flera sätt. Föreningens strävan är att betjäna och bevara lokalsamhället och efter tio år av arbete kan man nu erbjuda en renoverad kulturmiljö både ute och inne.

– Vi är nu i en fas där alla stora arbeten är färdiga även om fastigheten givetvis kräver underhåll hela tiden, säger Thua-Lill Eliasson.

Nya talkokrafter tas av den anledningen gärna emot.

– Föreningen har förutom huset också verksamhet i lokalarkivet Arresten, och det finns möjlighet att bidra med många olika typer av insatser. Har man tid och vill göra något meningsfullt är det bara att ta kontakt.

Gardberg Center

Karis-Billnäs samskolas rektor John Gardberg med familj bygger huset vid Nabogatan 1937.

På 1970-talet ingår Karis stad avtal med familjen om att köpa och riva huset för att i stället bygga en sjukvårdsavdelning i anslutning till hälsovårdscentralen. Planerna blir ändå inte av.

Föreningen Pro Gardberg Center grundas 2004 av några aktiva Karisbor som är oroliga för husets framtid. Namnet på föreningen ändras senare till Gardberg Center.

År 2007 köper föreningen huset av staden för en liten peng mot löftet om att renovera det. Två år tidigare har man grundat lokalarkivet Arresten.

År 2016 inleds renoveringen av trädgården med hjälp av bidrag från Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo, Sophie von Julins stiftelse, Finlands hembygdsförbund.

Raseborgs stad har bidragit med fyllnadsmaterial och insatser från sysselsättningsavdelningen.

ANDRA LÄSER