Lärare ratar Wilhelmsdal

Kyrkfjärdens skola behöver mera rum nästa läsår. Lärarna föredrar gamla läkargården framom Wilhelmsdal.

Trångt. Kyrkfjärdens skola behöver mera plats nästa läsår. En renoveringsplan för skolbyggnaden är under arbete i kommunen.
Kyrkfjärdens skolas utrymmesbehov behandlas i bildningsnämnden på tisdag kväll. Flera alternativ har tagits fram för att få rum för de tolv undervisningsgrupper, totalt 164 elever, som går i Kyrkfjärdes skola läsåret 2017–2018.
Skolpersonalen föredrar det alternativ där förstaklassarna och morgon- och eftermiddagsverksamheten placeras i gamla läkargården medan förskolan och förskoleklubben placeras i Knattebo. Alternativet är möjligt att genomföra eftersom antalet dagisbarn minskar nästa läsår. Det här alternativet innebär att förstaklassarna är på samma ställe under hela dagen och bara andraklassarna flyttar sig efter skoldagens slut till eftermiddagsverksamheten i gamla läkargården.
Lärarna föredrar gamla läkargården framför Wilhelmsdal, som också var ett av alternativen för de äldre barnen. Nackdelarna med Wilhelmsdal är enligt personalen att det ligger så långt från skolbyggnaden och trafiksäkerheten är svag.
Eftersom kommunen har lediga utrymmen som kan användas är det mycket osannolikt att man i det här skedet skulle gå in för att hyra så kallade moduler för det extra rumsbehovet.
ANDRA LÄSER