Insändare: Ungas illamående måste tas på allvar i regionen

28.12.2022 11:51
Många unga i Finland mår illa. Först coronapandemin och nu den spända världssituationen har gjort läget värre. Unga upplever en stor prestationsångest i samhället, i skolan och i arbetet vilket är oroväckande. Redan idag är psykisk ohälsa den främsta orsaken till att unga går i sjukpension.
Förra veckan presenterade Mieli Psykisk Hälsa Finland rf. ett program för ungas välfärd. Den är utarbetad tillsammans med över 140 aktörer. Programmet inkluderar flera konkreta åtgärder för hur man kan främja psykiska hälsa. Hoppet ligger på kommande regeringsförhandlingar.
Under hösten har vi kunnat läsa om ofog som skett i Ingå. Det har varit trist och flera invånare och föreningar har även kontaktat mig angående ärendet.
För oss som samhälle är det viktigt att lyssna till unga. I Ingå har vi under hösten valt att snabbt vidta åtgärder för att främja ungas välmående. Vi har inlett ett försök på ungdomscaféverksamhet, erbjuder gratis bussbiljetter till kommunens ungdomsgård och i kommunens budgetbeslut kom vi överens om att öka resurserna för ungdomsväsendet. Därtill planerar vi en ny skejtramp och utrymmen för unga i den del av befintliga Kyrkfjärdens skola som blir kvar bredvid den nya skolan i kyrkbyn.
Personligen anser jag att det är helt rätt att satsa på unga. Jag vill ändå gå till roten av utmaningarna med barns och ungas välmående. När man bekantar sig med Mielis:s åtgärdsprogram slår den fast att psykisk ohälsa måste förebyggas. Jag håller med. Därför måste vi satsa på familjers och föräldrars välmående men även satsa på småbarnspedagogiken och skolor. Vi behöver också ett bättre tvärsektoriellt samarbete mellan hemmen, skolorna, socialen, polisen och ungdomsväsendet för att hjälpa unga. Då krävs att staten kan trygga polisens resurser även till det förebyggande arbetet. Vi har en dylik arbetsgrupp i Ingå men det är sällan polisen kan närvara på mötena på grund av resursbrist.
För att konkretisera allt så anser jag att det är viktigt att resurserna inom småbarnspedagogiken och skolorna är tillräckliga. Inom småbarnspedagogiken har alla kommuner svårt att locka personal. Hos oss i Ingå har situationen varit svår i en del av våra daghem. I samband med budgeten kom vi överens om en del förmåner för personalen som även underlättat rekryteringen. Nu måste vi satsa på att stärka arbetsplatsvälmåendet får alla inom utbildningspersonalen. I början av december bjöd jag in centrala förtroendevalda och ledande tjänsteinnehavare för att diskutera situationen.
Till skolorna har vi från SFP föreslagit att göra ett försök med skolcoachar. Då styrelsen hade sitt budgetseminarium i höstas valde vi att bjuda in representanter från personalen till våra diskussioner. Det kom tydligt fram att det behövs mer riktat stöd för våra barn och unga. Skolcoachen är en trygg vuxen vars uppdrag är att handleda, stödja och vara närvarande i barn och ungas vardag i skolan. Skolcoachar har använts bland annat i Österbotten och resultaten har varit goda.
Det gäller att ta ungas illamående på allvar. De små signalerna är viktiga. Jag hoppas att vi regionalt även diskuterar ungas välmående och samarbetet mellan kommunen och välfärdsområdet kommer att vara viktig. Unga studerar och rör sig efter hobbyerna över kommungränserna. Vi måste tillsammans se till att unga i regionen mår bra.
Henrik Wickström, SFP:s viceordförande, Kommunstyrelsens ordförande, Ingå, Styrelsens II viceordförande, Västra Nylands välfärdsområde

ANDRA LÄSER