Ny digital vårdklinik planeras

Nya digitala tjänster ska göra det lättare och snabbare att sköta olika vårdärenden i framtiden.

C10-kommunerna får en gemensam digital vårdklinik där invånarna via en chatt ska kunna sköta sina vårdärenden snabbt och lätt. På så sätt hoppas man bland annat att antalet kontakter per telefon ska minska.
Johanna Lemström
29.01.2021 16:00
Raseborgs stads social- och hälsovårdsnämnd har gett Esbo stad fullmakt att för Raseborgs del sköta upphandlingen av en applikation för en digital klinik.
Den digitala kliniken ska vara gemensam för de kommuner som hör till Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram, de så kallade C10-kommunerna. Kommuninvånarna ska kunna sköta ärenden i anslutning till social- och hälsovårdstjänsterna via en chatt.
Ett syfte med den digitala kliniken är att öka antalet digitala kontakter och ärenden som invånarna uträttar på egen hand och därigenom minska antalet kontakter per telefon – eller med andra ord ge kommuninvånarna en ny kanal att uträtta ärenden via ,elektroniskt och enligt självbetjäningsprincipen.
Samtidigt ska också registrering och lagring av ärenden underlättas, heter det. Ett annat mål är att automatisera insamlingen av data och därigenom frigöra personal för senare skeden i vårdkedjan.
Pilotfasen för den digitala chatten inleds redan i år, men Raseborg deltar inte i pilotfasen utan går med nästa år. Det beräknas kosta Raseborg 60 000 euro per år att vara en del av systemet och belastar alltså budgeten från och med 2022.
Social och hälsovårdsnämnden behandlade frågan på sitt möte i torsdags.

ANDRA LÄSER