Sjundeå vill anställa en reparatör för vattennätet

Tekniska sektorn i Sjundeå vill anställa en ny person som ska ansvara för service av avloppspumpstationer och apparater för renvatten, mätarbyten och reparationer av vattennätet.

Vattennätet i Sjundeå har utvidgats så att kommunen behöver mer arbetskraft för underhållet.
Orsaken är att sektorns arbetsmängd har ökat i och med att nätverket vuxit. Kommunen har också börjat sälja vatten till Kyrkslätt och nu planeras också en överföringsledning av avloppsvatten från Ingå till Sjundeå. Tekniska sektorn har försökt omfördela sina resurser men inte kunnat lösgöra tillräcklig arbetskraft.
Sjundeå har idag utlokaliserat reparations- och pumpservicearbeten och jour under veckoslut och semestertider. Om kommunen anställde en resurs till kunde kostnaderna för de utlokaliserade arbetena minskas under semestrarna.
Tekniska nämnden behandlade ärendet i tisdags men det slutliga beslutet ska fattas av kommunstyrelsen.
ANDRA LÄSER