Insändare: Välfärd men inte för alla

12.01.2023 12:01
Det att det kommit få anmälningar från Raseborg om uteblivet infoblad betyder ju att vi inte vetat om att ett sådant blad delats ut.
Av en händelse fick jag höra om att det delats ut ett infoblad om det nya välfärdsområdet.
Nu läser jag på tidningen Västra Nylands nyhetssida om orsakerna till att bladet ej nått alla.
Någon säger att du inte får det om du har ”Ingen reklam” på postlådan. Etelä Uusimaas utdelningsansvariga Janne Fyrqvist skyller på att de fått för få infoblad att dela ut.
Välfärdsområdets kommunikationsdirektör Eliisa Anttila menar att då 250 000 exemplar skall delas ut så är det klart att misstag kan hända. Nu har de lovat en kompletterande utdelning. Tyvärr berör den inte oss.
De orter som säger att de har buntar med infobladet på vissa ställen hjälper inte. Du måste informera om att ett sådant blad finns.
Dessa buntar finns i centrum där bladet delas till alla. Varför? Jag har i olika sammanhang påpekat att Etelä Uusimaa inte delas ut åt alla. Marika Törnqvist skrev på Facebook om viktiga telefonnummer som vi skulle spara. Till henne meddelade jag att alla inte får tidningen. Jag hade också  kontakt med politikern Henrik Wickström och meddelade honom att gratistidningen inte delas ut åt alla. Han lovade föra ärendet vidare.
Vad händer? Jo fortfarande kommer inte infobladet att nå oss.
Bästa människor, det första man gör då man ger uppdrag om utdelning till någon aktör är att man frågar på vilket spridningsområde deras tidning delas. Hur mycket annat viktigt har ej nått min postlåda? Jag bara undrar? Njuter av att bo på landet.
Kira Forsström, Hölklöt

ANDRA LÄSER