Gamla stadshuset kan säljas

Raseborgs stadsstyrelse beslöt i går att det gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs kan säljas. Detsamma gäller aktierna i Toli-fastigheten i Karis, samt fyra andra fastigheter.

Kan säljas. Stadsstyrelsen är på samma linje som stadsutvecklingssektionen, gamla stadshuset vid Rådhustorget i Ekenäs kan säljas.
20.11.2018 12:00 UPPDATERAD 20.11.2018 15:25
Stadshuset vid torget i Ekenäs överförs till stadens så kallade avyttringsportfölj. I klartext betyder det att stadshuset kan säljas. Stadsstyrelsen fattade beslutet i går kväll.
Styrelsen gick därmed på samma linje som stadsutvecklingssektionen förra veckan.
Anledningen till att man väljer att försöka sälja fastigheten är att man inte behöver den själv och inte hittat hyresgäster till den. Stadshuset var satt till uthyrning under oktober månad, men ingen visade intresse att hyra byggnaden.
– Det kan inte vara ett självändamål att äga hus som står tomma, sade stadsutvecklingssektionens ordförande Jan-Mikael Ekholm (SFP) efter sektionens möte.
Tidigare visade Företagarna i Raseborg intresse för att hyra 75 procent av huset. Tanken var att förverkliga en plats för företagare att verka i, en inspirationsplats har man kallat det där företagen skulle få synlighet.
Resterande 25 procent skulle staden behålla som representationsutrymmen.

Fler fastigheter till salu

Tekniska centralen ges i uppdrag att förbereda gamla stadshuset för en försäljning – vilket bland annat torde innebära att tömma huset i takt med att personalen flyttar till Ekåsen – samt påbörja försäljningen. Stadsstyrelsen förbehåller sig rätten att förkasta givna anbud.
Detsamma gäller för fyra andra objekt. Också Bäljars gruppfamiljedaghem och Sannäs skola i Karis, Tunabo daghem i Snappertuna och Svartå skola sätts till försäljning.
Stadsstyrelsen förordar också en försäljning av de aktier i Nova West Ab som staden äger via sitt bolag Karis Industrifastigheter. Konkret handlar det om den så kallade Toli-fastigheten i Karis där sysselsättningscentralen verkar. Den verksamheten ska flytta till Lönnbergska kappsäcksfabriken på Elin Kurcksgatan 11 då bland annat tekniska centralen och miljöbyrån flyttar till Ekåsen.

ANDRA LÄSER