Sjutton skolrutter kanske öppnas för alla

Bildningsnämnden i Raseborg anser att 17 av 27 skoltransportrutter kan öppnas upp för allmänheten från i höst. Det betyder att även andra än elever med rätt till avgiftsfri skoltransport skulle få åka med.

17 av 27 kommande skoltransportrutter i Raseborg kan öppnas för allmänheten.
Bakgrunden är ett invånarinitiativ där man önskade mer smidighet då skoltransporter upphandlas – bland annat önskade man att transporterna öppnas upp för allmänheten.
Initiativtagarna med Björn Lindqvist i spetsen efterlyste också en uppdatering av stadens principer för förskole- och skoltransporter.
Bland annat önskade man att sträckan som elever i årskurserna 1–3 förutsätts promenera till en påstigningsplats inte skulle överstiga 500 meter och för elever i årskurserna 4–9 inte över en kilometer. Detta om hela skolvägen är totalt 10 kilometer eller längre och promenadsträckan saknar belysning.
Bildningskansliet har granskat två rutter; en i Prästkulla och en i Antby. För Prästkulla skulle antalet körkilometer öka så pass att kostnaden för skoltransporterna beräknats öka med cirka 118 000 euro. För Antby antas kostnaden stiga med 63 000 euro. Det har staden inte råd med, konstaterade bildningsnämnden på tisdagskvällen.
Staden ordnar dagligen skoltransport för 900 elever. Hittills har man haft 31 rutter, från i höst skärs de ner till 27. Avtalsperioden för de nya rutterna blir två år med option på ett plus ett år.

ANDRA LÄSER