Gudstjänsten är fortfarande viktig, men dess centrala roll kan diskuteras

Ekenäsnejdens svenska församling gör en satsning på att inbjuda mera besökare till gudstjänsterna. Samtidigt lyfter kyrkoherde Anders Lindström fram diskussion om gudstjänsternas betydelse i dag: ”Hur centrala är de egentligen?”, frågar han.

– Nej, man kommer till kyrkan när man vill och behöver det, säger Anders Lindström.
Thomas Sundströmthomas.sundstrom@vastranyland.fi
07.02.2023 05:57 UPPDATERAD 07.02.2023 09:05
Gudstjänsterna är av hävd en viktig del i kyrkans verksamhet och i Ekenäsnejdens församlings kyrkor arrangeras det hundratals varje år. Klart flest är det i Ekenäs kyrka, medan man sedan har olika scheman för de mindre kyrkorna i Tenala, Bromarv och Snappertuna.
– Det finns sedan olika slag av gudstjänster, men här i Ekenäs talar vi säkert om cirka 50 besökare i medeltal. I de andra kyrkorna är det sedan mindre och det varierar, men i regel kommer det nog alltid någon i alla fall, säger Anders Lindström som är kyrkoherde och kontraktsprost.
– Vill man generalisera kan man väl säga att det finns en kärntrupp med besökare som kommer alltid och så finns det en grupp som kommer regelbundet med vissa mellanrum. Och så finns det de som kommer när de har en speciell orsak, till exempel när en anhörig gått bort.