Kopparnäs rymmer många pusselbitar

Planeringen av Kopparnäs friluftsområde har väckt mycket kritik bland lokalbefolkningen. Nu ger verksamhetsledare Tapio Lepikkö sin syn på läget.

Magnifikt. Utsikten från Rävberget i Kopparnäs är slående. Enligt Tapio Lepikkö begränsar de gravkummel som finns här också utvidgningen av parkeringsplatsen vid foten av berget.

Det har blåst kring föreningen Nylands friluftsområdens Kopparnäsplanering den senaste tiden. Missnöjet bland Degerbyborna och dem som använder området har varit stort, särskilt mot de trafikarrangemang som föreningen planerar på området. Föreningens verksamhetsledare Tapio Lepikkö tycker att det är beklagligt att helheten överskuggas av en enskild faktor.

– Hela området är otroligt fint. Men man måste se på helheten och hur användningen av de olika delarna påverkar varandra.

Vi träffar Lepikkö vid platsen för det gamla gästgiveriet, en byggnad som revs i september. På den här platsen planerar föreningen att inrätta en parkering för husvagnar och husbilar.

– Här finns redan tillgång till el och vatten, och lösningar för avloppsvatten. Området ligger nära det kulturhistoriskt värdefulla området kring Kopparnäs gård, säger Lepikkö.

Idén har kritiserats av personer som anser att platsen är för avsides och dålig för karavanare. Lepikkö håller inte med utan anser att platsen ligger väl till med kort avstånd till kärnområdena vid havet.

– Ett husvagnsområde mitt på friluftsområdet är inget vi förordar. Tvärtom tycker jag att det är att privatisera havsutsikt om vi skulle anlägga ett område som man måste betala en avgift för att komma in på. Det begränsar användningen av området för bara en användargrupp, säger han.

– Dessutom har många husvagnsägare med sig cyklar som de lätt tar sig med till stranden.

Bäst för kanoter

För kanoter. Vid Sandfjärden är det meningen att paddlare ska kunna ha verksamhet.

Tidigare har det funnits en inofficiell husvagnsparkering vid Sandfjärden. Området har långsamt brett ut sig och saknar infrastruktur.

– Ingen vet hur många avfallsvattentankar som tömts i naturen eftersom här inte finns någonstans att tömma dem. Det här området ligger för avsides och det saknas övervakning. Det har förekommit problem, som till exempel jättelika ravepartyn, säger Lepikkö.

Sandfjärden ska i framtiden i stället utvecklas till en plats där man kan ordna evenemang. Dessutom är platsen enligt Lepikkö tänkt som ett bra ställe för paddlingsgrupper.

Enligt kritiker är platsen helt fel för paddling och vindarna gör det ofta omöjligt att komma in här med kanot. Vad säger du till det?

– Det stämmer inte, tvärtom. Det här är en skyddad fjärd, och öarna där ute bromsar vindarna. Det här är alltid ett säkert kort. Det är en bra plats för kanoter och också en plats som kanotföretagare själva önskat.

Ortsbor har också vant sig vid att ta bilen till Sandfjärden och därifrån promenera till Sandviken, som ligger på Sjundeåsidan av friluftsområdet. Föreningen planerar nu i stället att styra biltrafiken till Pickala.

– Därifrån är det bara lite längre att gå till Sandviken än härifrån Sandfjärden. Dessutom är vägen från Ingå till Pickala bredare och större än Kopparnäsvägen och Råbergsvägen, så det kan till och med gå snabbare att ta sig dit än hit.

Från parkeringen på Sjundeåsidan går redan nu en bred stig, nästan som en väg, till stranden.

Terrängen som en schweizerost

Vägen till Sandfjärden från det gamla gästgiveriet, Råbergsvägen, ska enligt planerna också stängas av för fordonstrafik. Den största orsaken är att föreningen vill begränsa skadan av motorfordon i terrängen. En åktur längs vägen åskådliggör problemet: titt som tätt dyker det upp avstickare in i skogen, vägar som tydligt använts av bilar.

– Folk kör ut i terrängen, till och med ut på bergsklipporna. Den längsta sträcka jag sett att någon kört in i skogen är en och en halv kilometer. Sen lämnar man bilen där, mitt i skogen. Det är inte meningen på ett friluftsområde.

– Att köra motorfordon i terrängen är förbjudet i terrängtrafiklagen. Dessutom uppstår det risk för markbrand då man parkerar bilar i torrt gräs.

Om Råbergsvägen i fortsättningen ska fungera som en offentlig väg måste den breddas, vilket är svårt på grund av terrängförhållandena.

– Och det kostar pengar. Vägen är smal och kantas av berg, utan diken längs vägen.

Finns mycket mer än Rävberget

Magnifikt. Utsikten från Rävberget i Kopparnäs är slående. Enligt Tapio Lepikkö begränsar de gravkummel som finns här också utvidgningen av parkeringsplatsen vid foten av berget.

Men den riktigt svåra biten att svälja för många har varit planeringen av Rävberget och Bergudden, Kopparnäs verkliga trumfkort. I dagens läge kan man köra nästan ända fram till båda platserna, och det går att ta sig till klipporna också med rullstol även om den branta backen vid Rävberget visserligen utgör en utmaning.

– Om ett sådant här friluftsområde skulle anläggas nu skulle det aldrig planeras vägar så här långt in. Och visst är Rävberget fint, men här finns mycket annat vackert också.

I framtiden vill föreningen stänga av vägen vid avtaget till Fiskehamnsvägen. Ett stenkast därifrån, vid den före detta representationsbastun strax öster om Sandarbukten, planeras ett guidecenter. I generalplanen är området anvisat som RM-område, alltså ett område där man får uppföra byggnader som betjänar turism.

– Det är inte många som vet att det här är vårt område. Många tror att det är privat, säger Tapio Lepikkö när han duckar under bommen vid skogsvägen som för ner till bastun.

– Härifrån har vi planerat att göra en lättillgänglig rutt västerut, mot Sandarbukten. Där finns en fin badplats som är något av en offentlig hemlighet, med en lång, grund sandstrand. Hela den här strandremsan är ett helt ofattbart vackert område och vi vill att folk ska hitta hit. Bostadshuset vid fiskehamnen har till exempel inte en meter egen strand, utan hela udden är vårt område och fritt fram att besöka.

Tomtköpen skaver än

Just bostadshuset på udden vid fiskehamnen och fritidsbostaden vid Hammarsudden är som öppna sår i landskapet – och i mångas medvetande. Misstron mot föreningen och dess motiv är stark och många ifrågasätter föreningens motiv och egentliga syfte.

Vad tror du att misstron beror på?

– Jag tror att det beror på att när föreningen köpte området gjordes det inte klart varför de två tomterna såldes. Bakgrunden öppnades inte upp för allmänheten, helt enkelt.

Själv har Tapio Lepikkö valt att inte gräva i gammalt utan i stället titta framåt.

– Jag kan med handen på Bibeln säga att vi inte har några dolda motiv här. Vi vill öppna området för alla och främja användningen också av Rävberget genom att skapa en rutt från Bergudden dit.

Och bilvägen, varför måste den stängas?

– Jag förstår att det känns som en försämring men vi måste tänka längre fram än några år. Det är inte heller så att vi genast stänger av vägen, för då skulle det ju stänga ute folk från området. I stället ska vi först skapa de nya alternativen och sedan kan vi stänga vägen.

Dessutom stoppar terrängen många alternativa placeringar av parkeringsplatsen. Vägen in till Bergudden kantas av den djup svacka som enligt Lepikkö skulle bli mycket svår och dyr att fylla ut och använda som parkeringsplats, och längre fram, vid Rävberget, skulle en utvidgning av parkeringsplatsen föra bilarna nästan ända fram till strandlinjen.

– Andra utmaningar är markägoförhållandena, eftersom området mellan den gamla bastun och Bergudden är i privat ägo. Här är också bergigt och vi vill förstås inte spränga bergen. Och fornminnena som finns vid Rävberget begränsar också våra möjligheter att utvidga där.

En motion om Kopparnäs har lämnats in i Ingå fullmäktige. I motionen konstateras att "alla ändringar i generalplanen för Kopparnäs från 2006" borde granskas.

– Men vi planerar inga ändringar i generalplanen, tvärtom. Om man vill bygga guidecentret vid Bergudden eller Rävberget skulle det kräva en ändring av generalplanen. Området vid bastun är redan nu utmärkt som ett område för turismrelaterade byggnader, säger Lepikkö.

ANDRA LÄSER