Buller att vänta i kommungården i Ingå i sommar – Ingå satsar 600 000 euro på nytt tak

Yttertaket på Ingå kommungård förnyas i sommar. Övriga renoveringar får vänta tills kommunen får besked om finansieringen av en eventuell kultursal. 

Ingå kommungård behöver renoveras.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
22.03.2023 14:28 UPPDATERAD 23.03.2023 14:03
Buller och avbrott i ventilationen är att vänta för dem som jobbar i kommungården i sommar då byggnadens yttertak förnyas. Även om taket är i sämst skick ovanför biblioteket är målet att biblioteket ska vara öppet som normalt under hela takrenoveringen. Också största delen av personalen i kommungården ska kunna jobba i byggnaden under renoveringen, men en del kommer att behöva tillfälliga utrymmen. Därför måste kommunen se sig om efter kring 200 kvadratmeter kontorslokaler för 10–20 personer.

ANDRA LÄSER