Framtiden på en papperslapp

I dag är studiestigarna och karriärmöjligheterna mycket fler än när jag var nitton.

Det var en dag i april 1992. Studentskrivningarna var över och jag satt i läsesalen på Tölö bibliotek och läste till mitt inträdesprov. Modersmålet hade alltid varit mitt favoritämne och journalistlinjen vid Svenska social- och kommunalhögskolan var den enda svenskspråkiga utbildning jag hört om, som hade en tydlig koppling till det ämnet. Jag tvivlade lite på om jag skulle passa som journalist, men om jag ville utveckla mitt modersmål var Soc & kom det givna alternativet. Trodde jag.
ANDRA LÄSER