Det kan bli ett boende på Liljedahlsgatan trots allt – anbudstävling avgjord

Raseborgs stadsstyrelse har bestämt vem som får arrendera Liljedahlsgatans tomt i Ekenäs. På tomten ska ett resurserat serviceboende byggas – men vem det blir som bygger blir offentligt först då beslutet vunnit laga kraft och avtalet har undertecknats.

Raseborgs stadsstyrelseordförande Anita Westerholm är glad över att planerna på ett äldreboende vid Liljedahlsgatan nu går framåt. Stadsstyrelsen har valt vilken anbudsgivare staden går vidare med, det vill säga vem som får hyra den 4 342 kvadratmeter stora tomten med en byggrätt på 4 000 kvadratmeter.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
29.03.2023 10:29 UPPDATERAD 30.03.2023 14:54
Det ser ut att kunna bli ett serviceboende vid Liljedahlsgatan i Ekenäs trots en hel del motigheter tidigare. Stadsstyrelsen i Raseborg möttes i måndags och valde vem som får arrendera tomten vid Liljedahlsgatan.
– Vår avsikt har hela tiden varit att skapa resurserat boende för den äldre befolkningen i Ekenäsområdet. Det är glädjande att vi framskridit så här långt, säger Anita Westerholm, stadsstyrelsens ordförande.
I oktober i fjol beslutade stadsstyrelsen avbryta upphandlingen för ett serviceboende eftersom det skulle ha blivit för dyrt och riskfyllt för staden att själv bygga boendet. De inkomna anbuden överskred budgeten betydligt och staden fick inte heller några garantier från Västra Nylands välfärdsområde om att välfärdsområdet skulle hyra byggnaden.

ANDRA LÄSER