Olycksövning gav resultat – nu är man redo för en riktig katastrof

Räddningsverket och Fermion övade för storolycka i tisdags. Målet med övningen var att förbättra samarbetet och testa både räddningsverkets och Fermions räddningsplan.

Många faktorer. På Fermions fabriksområde har räddningsverket många faktorer att ta i beaktande om det sker en olycka.

Vit rök stiger upp vid kemikaliebehållarna på Fermions fabriksområde. Sirener tjuter och evakueringsinstruktioner ljuder över högtalarna. Vatten sprutar ur fabrikens automatiska släckningssystem vid kemikaliebehållarna.

Röken är övningsrök och ofarlig. Det är frågan om en storolycksövning. Enligt övningssituationen brinner det i en metanolbehållare på området.

– Räddningsplaner fungerar bättre om man övar, då märker man vad som fungerar och vad som borde utvecklas, säger Antti Salo från Fermion.

Ofarlig rök. Övningsröken som användes är ofarlig för människor och miljö.

Fabrikens personal kommer ut ur byggnaderna och går lugnt mot den anvisade samlingsplatsen där ledningen kontrollerar att alla har tagit sig i säkerhet. Personalen har informerats om övningen så att ingen tror att det är frågan om en verklig olycka.

– Evakueringen och vårt interna släckningssystem fungerade bra, säger Martti Mikkola som är fabrikschef.

Fermion har två olika samlingsplatser, vilken personalen går till beror på vindriktningen.

Måste anpassa sig till situationen

Vinden, vilken kemikalie som brinner och rökbildningen påverkar släckningsarbetet och om boende utanför området måste varnas.

– Det är många saker räddningsverket måste reagera på, vi måste anpassa oss enligt situationen, säger Ari Kujala som är brandinspektör.

Övervakar arbetet. En del av räddningsverket var på plats från övningens början och bevakade övningen från början till slut. Enligt brandinspektör Ari Kujala är det många faktorer räddningsverket måste anpassa sig till på plats.

I övningssituationen är det metanol som brinner, vars rök inte är farlig. Fermion tillverkar olika kemiska ämnen som behövs i mediciner.

Snart kör flera brandbilar in på området och brandmän drar fram slangar för att påbörja släckningsarbetet.

Många enheter. Flera av räddningsverkets enheter deltog i övningen.
Övning ger färdighet. Räddningsverket övade på Fermions fabriksområde i tisdags för att se om deras och Fermions räddningsplaner fungerar. Några förbättringsförslag visade sig under dagen.

Under asfalten finns regnvattensbrunnar. I en olyckssituation ska de hindra kemikalier från att sprida sig till miljön och grundvattnet.

– Det har inte testats i så här stor utsträckning tidigare, säger Mikkola.

Några förbättringsförslag

Enligt brandmästare Olli Ryhänen som ansvarar för övningen hinner brunnarna inte riktigt med vattenansamlingen. Vattnet måste pumpas bort i snabb takt för att inte förorena miljön.

Leder övningen. Olli Ryhänen som är brandmästare vid Västra Nylands räddningsverk leder övningen. Enligt honom borde meddelandet som ljöd på området höras bättre ute på gården.

Även om övningen gått bra har han observerat några saker som kan förbättras.

– På gården hördes inte evakueringsmeddelandet tillräckligt bra, så det borde man tänka på att förbättra, säger Ryhänen.

Han tycker det är bra att fabriken har två olika samlingsplatser beroende på vindens riktning.

– Platsen var bra med tanke på att vi snabbt fick information från fabriken.

En nackdel med platsen är att hundratals människor samlas i närheten av porten.

– När vi rycker ut med många enheter kan det då uppstå en farlig situation, så med tanke på det borde samlingsplatsen flyttas lite åt sidan.

Räcker vattnet. Under övningen kollade man också så att vattentillförseln på området fungerar som det ska. Många faktorer. Under övningen kollade man också så att vattentillförseln på området fungerar som det ska.
ANDRA LÄSER