Socialsamarbete slogs fast

SDP vill fortfarande inte slå ihop Ingås socialservice med Sjundeås. Farhågor som yttrats bland personalen lyftes upp som motivering i måndags.

Ingå kommunfullmäktige kunde vid sitt möte i måndags slutligen godkänna samarbetsavtalet med Sjundeå kommun gällande socialservicen på orten. SFP, De gröna och Samlingspartiet lyfte fram styrkorna med en större organisation. Dit hör möjligheten för personalen att specialisera sig, bättre möjligheter att ordna med utbildning och ett lättare semesterpussel.

Flera ledamöter lyfte också upp det faktum att Ingå haft svårt att rekrytera personal efter att social- och hälsovården återgick att ordnas i egen regi efter att sjukvårdssamarbetet med Lojo upphörde.

– Vi behöver en större organisation och en bättre riskhantering. Vi har haft mycket svårt att rekrytera personal inom vissa områden, sade Samlingspartiets Juha Kainulainen.

– Vi behöver ha en ledande socialarbetare för att vissa beslut inom barnskyddet ska kunna fattas. Det skulle vara oansvarigt att vi vet om ett problem och inte ens försöker åtgärda det, sade De grönas Maria Isoaho.

Marie Bergman-Auvinen (SFP) och Elina Hatakka (Gröna) talade för vikten av att trygga kvalitativa tjänster.

– Närservicen är viktig för Ingå och den är tryggad i det här avtalet, sade Bergman-Auvinen.

– Jag litar på att ökad specialisering leder till bättre service också för Ingåborna, sade Hatakka.

Gjorde motförslag

Partiet mot strömmen vad SDP, som i sitt gruppanförande lyfte fram sin oro för att det smidiga samarbete som jobbats fram inom social- och hälsovården äventyras.

– Ärendet är mycket bristfälligt berett och man har påbörjat projektet på helt fel sätt, utan att höra personalen. Vi har fått signaler av personalen på andra områden inom social- och hälsovården att de är oroliga för att samma sak ska ske inom andra sektorer, sade Soile Gustafsson.

– Det finns för många osäkerhetstecken med det här. Jag känner mig inte bekväm med att ge bort en så här stor del av kommunens service, sade Petri Nyberg (SDP).

Socialdemokraterna föreslog följaktligen att Ingå inte skulle ingå samarbetsavtal med Sjundeå och överföra personalen. Vid en omröstning fick de fyra socialdemokratiska ledamöterna sällskap av endast Barbro Viljanen från Samlingspartiet. De övriga röstade för beredningens ärende och godkände således samarbetet.

ANDRA LÄSER