Kammarkören sjunger i Hangö i kväll

Västnyländska kammarkörens julkonsert äger rum i Hangö i kväll, inte i Ekenäs.

Julkonserten O Magnum Mysterium ges två gånger, en gång i Hangö kyrka i kväll klockan 19 i Hangö och på söndag i Ekenäs klockan 19.

I den information kören skickade ut om konserterna hade datumen förväxlats.

Kören dirigeras av Niels Burgmann och sjunger kända och okända julsånger från medeltid och nutid och litet däremellan. Ur programmet kan plockas dirigentens egen sättning till Stilla natt samt Roland Näses julevangelium till bibelns text. Roland Näse är en av körens tidigare dirigenter och han tjänstgör i dagens läge som kantor i Hangö svenska församling. I verket ingår både solistiska och körpartier och det beledsagas av en orkester.

ANDRA LÄSER