Kajer och muddring i Södra viken i Ekenäs på gång, privat aktör vill driva småbåtshamn vid Barckens udde

Snart kan arbetena i Södra viken i Ekenäs påbörjas. I arbetet ingår bland annat muddring och förnyande av kajkonstruktioner. Stadsstyrelsen har godkänt projektets uppdaterade budget – anslaget höjs från 3,6 miljoner till 4,5 miljoner euro.

Den här hösten ska arbetena i Södra viken i Ekenäs äntligen påbörjas.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
18.08.2022 10:40 UPPDATERAD 18.08.2022 13:31
Arbetet med att förnya och förstärka kajkonstruktionerna och muddringen i Södra viken i Ekenäs inleds i höst. De allmänna prishöjningarna i byggbranschen gör dock att arbetena kommer bli rejält dyrare än man tidigare räknat med.

ANDRA LÄSER