På grund av elektrifieringen: Passagerartågen mellan Karis och Hangö ersätts av bussar till och med 2024

Elektrifieringen av Hangö-Hyvingebanan framskrider som tänkt. Därmed fortsätter passagerartågen mellan Karis och Hangö att ersättas av bussar till och med 2024.

Jesper Sundströmjesper.sundstrom@vastranyland.fi
09.08.2022 20:04
Arbetet med att elektrifiera Hangö-Hyvingebanan är i full gång och sedan juni i fjol har passagerartågtrafiken mellan Karis och Hangö varit ersatt av bussar. På tisdagen meddelar Trafikledsverket att elektrifieringen går enligt tidtabell och att projektet ska stå klart 2024. 
Det innebär också att persontågstrafiken mellan  Karis och Hangö fortsätter att ersättas med bussar till 2024.
— Persontågtrafiken ersätts med bussar fram till att elektrifieringsentreprenaden är klar mellan Karis och Hangö och den elektroniska tågtrafiken kan inledas. Den exakta tidpunkten är ännu inte känd, men förbindelsesträckan kan bli klar innan hela projektet är klart. Vi behöver alltså inte vänta på att elektrifieringsarbetet mellan Hyvinge och Karis blir klart, säger Sami Hovi, huvudplanerare vid VR Groups, i pressmeddelandet. 
Hovi säger också att VR genom om att ersätta persontågstrafiken med bussar vill lugna banavsnittet för elektrifieringsarbeten och säkerställa att godstrafiken kan löpa så bra som möjligt.
— Vårt mål är att säkerställa att godstrafiken kan löpa smidigt och att banarbetena kan framskrida enligt planerna. Vi vill erbjuda passagerarna en tydlig och enhetlig trafikmodell under arbetets gång, så att vi senast år 2024 kan återvända till passagerartrafiken, säger han. 

ANDRA LÄSER