Raseborg välkomnar flyktingar

Stadsstyrelsen i Raseborg beslöt i måndags att i år ta emot 20 flyktingar som beviljats asyl och lika många nästa år.

Staden ska sluta ett avtal med Närings-, trafik- och miljöcentralen om att ta emot flyktingar som fått positivt svar på sin asylansökan.

De här platserna kallas kommunplatser och det har visat sig att det överlag finns ett större behov av sådana än av platser för kvotflyktingar.

Staden gjorde för två år sedan upp ett avtal med NTM-centralen om att under åren 2016–2017 bevilja kommunplats åt 68 flyktingar, inklusive 25 kvotflyktingar. Enligt samma avtal skulle Raseborg nästa gång ta emot flyktingar först år 2020.

Av de flyktingar som flyttade hit 2016–2017 har 16 flyttat från orten.

ANDRA LÄSER