Aktieemissionen i Ingå småbåtshamn nådde sitt miljonmål – utvidgningen säkrad

Ingå småbåtshamn hade som mål att samla in 2,8 miljoner euro genom en aktieemission före våren 2024. Målet är redan nått och muddringen i hamnen börjar i höst.

Arkivbild från Ingå småbåtshamn.
Mira Strandbergmira.strandberg@vastranyland.fi
27.02.2023 13:20 UPPDATERAD 28.02.2023 08:45
De två ronderna i aktieemissionen i Ingå småbåtshamn har lett till 356 tecknade båtplatser. De flesta tecknades i den första ronden, bara 30 platser tecknades i andra omgången. Småbåtshamnen har nu 120 lediga platser, som ska släppas i en sista aktieemission i mars.
– Den pågår sedan så länge vi har platser, säger Hannu Pesonen som är ordförande för hamnbolaget.
Totalt har småbåtshamnen samlat in drygt 2,8 miljoner i kapital. Det betyder att utvidgningen av småbåtshamnen kan fortskrida som planerat. I september är det meningen att muddringen av hamnen ska inledas, och under våren 2024 ska nya bryggor installeras. Allt ska vara klart sommaren 2024.