Ny resurs jobbar i kulisserna

Sedan i höstas delar Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola på en tilläggsresurs i personalen – nämligen skolgångshandledaren Fredrik Lindberg.

Trivs. Fredrik Lindberg tycker jobbet som skolgångshandledare är givande.
Tack vare finansiering från Undervisnings- och kulturministeriet har lågstadieskolan Seminarieskolan och Ekenäs högstadieskola det här läsåret en extra resurs i skolorna. Fredrik Lindberg jobbar 32 timmar i veckan som skolgångshandledare, hälften var för vardera skolan.
Att jobbet är delat mellan en lågstadieskola och en högstadieskola innebär också att arbetsbilden är litet olika i de bägge skolorna. I Seminarieskolan jobbar han med femteklassare, i högstadiet med åttor och nior.

Motiverar skoltrötta

I lågstadiet kan det handla om att vid sidan om undervisningen också stöda elever med den sociala delen av skolgången – något som annars kan påverka ämnesprestationerna. I högstadiet går arbetet mer ut på att ta sig an elever som har svårt med motivationen och kanske är litet skoltrötta.
– Jag jobbar inte med elever med specialbehov, utan med sådana som har tillfällig motivationsbrist. Då jag jobbar i ett klassrum kan jag också fungera litet som en assistent.
Då han jobbar enskilt med elever är det ofta med specifika uppgifter som ämnesläraren anvisat.
Han karaktäriserar jobbet som en balansgång mellan att vara just assistent och speciallärare, samt därtill kurator.
– Och ändå är jag inte något av det. Den kuratorsliknande delen av jobbet går ut på att möta eleven på en mera individuell och personlig nivå och det gillar jag bäst. Det är något man inte kan göra i samma utsträckning som lärare, lektionstiden räcker helt enkelt inte till fast viljan finns. Via den delen av jobbet har jag också lärt mig mest, fått insikt i tonåringens värld i dag som är helt annorlunda än då jag själv var tonåring.

"Resursen behövs"

Fredrik Lindberg är säker på att erfarenheterna från det här läsåret kommer att vara till nytta i framtida jobb. Och framtida jobb är något han söker för tillfället. Han har kikarsiktet inställt på klasslärarjobb i huvudstadsregionen.
Jobbet som skolgångshandledare är tidsbundet – och för Fredrik som pendlar från Kyrkslätt också en ekonomisk fråga då det inte är en heltidstjänst.
– Men jag är övertygad om att en dylik resursperson behövs och hoppas skolorna kunde få finansiering för det.
Ekenäs högstadieskolas rektor Bob Karlsson hoppas också på något slags fortsättning.
– Det är en värdefull resurs. Vi ska utvärdera projektet inom kollegiet efter det här läsåret för att se hur fortsättningen kunde se ut.
Pengar för liknande projekt finns att söka hos Undervisnings- och kulturministeriet just nu. Om man får pengar, och hur mycket man får, styr sedan förverkligandet.
– Alternativt kan man använda erfarenheterna från projektet till att se över hur befintliga personalresurser används, men idealet är nog en egen resurs, säger Bob Karlsson.

Profil

Namn: Fredrik Lindberg.
Ålder: 29.
Gör: Skolgångshandledare i två skolor i Ekenäs.
Bor i: Kyrkslätt.
Utbildning: Fick klasslärarexamen i höstas.
Hobbyer: Fotografering, informationssökning på internet (till exempel instruktionsfilmer om att meka med bilar).
Favoritbok: Jan Guillous Ondskan.
Favoritfilm: Forrest Gump, har sett den otaliga gånger.
Favoritmat: Hemgjord sushi.

ANDRA LÄSER