Landsomfattande granskning av tung trafik

Polisen utför effektivare granskning av tung trafik nästa vecka. Fordonets skick och förarens uppmärksamhet är i fokus.

Tung trafik. Polisen kommer att övervaka den tunga trafiken i hela landet nästa vecka.
Polisen utför effektivare övervakning av den tunga trafiken i hela landet från måndagen den 20 juli till söndagen den 26 juli. Alla polisstationer samt gränsbevakningen deltar i övervakningen.
Övervakningen av den tunga trafiken är ett centralområde inom polisens trafiksäkerhetsarbete 2020. Målet med övervakningen är att förbättra trafiksäkerheten och förebygga transportkriminalitet.
– Övervakningen inriktas på tydliga missförhållanden som upptäckts under tidigare övervakningsperioder, såsom iakttagande av kör- och vilotider, säkrandet av lasten och fordonet skick, säger polisinspektör Heikki Kallio.
Polisen kommer att fästa uppmärksamhet på om förare är distraherade eller ouppmärksamma under körningen. Övervakarna kommer bland annat att ingripa om förarna använder sig av mobiltelefoner eller dylika apparater under körningen.
Den uppskattade mängd fordon man hoppas granska är cirka 1 600 till 1 800, enligt Kallio.

ANDRA LÄSER