Oro för hur vårdreformen påverkar personer med funktionsvariationer

I tisdags ordnade FDUV en information i Karis om hur vårdreformen påverkar personer med intellektuell funktionsnedsättning. FDUV står för frihet, delaktighet, utveckling och valmöjligheter för alla, också för dem som behöver stöd i vardagen – och så vill man det ska vara även efter årsskiftet.

FDUV:s verksamhetsledare Lisbeth Hemgård berättar att boenden, dag- och arbetsverksamhet samt personal och fastigheter som finns inom ett välfärdsområde övergår till området ifråga vid årsskiftet.
Johanna Lemströmjohanna.lemstrom@vastranyland.fi
16.09.2022 06:29
Då vårdreformen träder i kraft vid årsskiftet läggs samkommunerna Eteva och Kårkulla ner, men verksamheten, personalen och boendena flyttas till välfärdsområdena.

ANDRA LÄSER