SDP vill att Raseborg inför anonym rekrytering

SDP i Raseborg önskar att staden ska börja använda sig av anonym rekrytering då lediganslagna jobb besätts. Flera kommuner i Finland använder redan i dag anonym rekrytering som rekryteringsmetod. Raseborg bör gå samma väg, anser socialdemokraterna.

Camilla Grundström, SDP, lämnade in en motion till Raseborgs stadsfullmäktige då man möttes förra veckan. SDP i Raseborg vill att staden inför anonym rekrytering för att motverka diskriminering då staden rekryterar.
På Raseborgs stadsfullmäktiges möte förra veckan lämnade socialdemokraterna, med Camilla Grundström som första undertecknare, in en motion om att Raseborg bör införa anonym rekrytering. Det bör ske i så stor utsträckning som möjligt.

ANDRA LÄSER