Torgförsäljarna får säga sitt om Rådhustorget

Samhällstekniska nämnden i Raseborg vill höra torgförsäljarnas åsikter om hur trafiken och parkeringen på Rådhustorget i Ekenäs ska ordnas.

Enligt den plan som nu var uppe i samhällstekniska nämnden skulle inkörning till torget ske från Stora Kyrkogatan, det vill säga från gatan som löper mellan de båda vita husen på bilden. Ärendet remitterades, man vill höra torgförsäljarna innan man fattar beslut.
Johanna Lemström
26.05.2016 14:30
– Vi förde en remissdebatt och kom fram till att torgförsäljarna ska höras innan vi fattar beslut, säger nämndens ordförande Werner Orre (SFP).
Därför remitterade nämnden i tisdags frågan om trafik- och parkeringsarrangemang till sitt nästa möte den 21 juni.
I den plan som nu låg på nämndens bord hade den östra delen av torget reserverats för parkering. Bland annat finns inemot 40 vanliga parkeringsplatser, tre handikapp-platser och två familjeparkeringsplatser inritade i den här planen.
Inkörning till torget skulle enligt planen ske via Stora Kyrkogatan. Den ena halvan av torget skulle ha permanent parkeringsförbud och hållas öppen och sommartid hysa torgverksamhet.

ANDRA LÄSER