Nu kan arrangörer av evenemang få coronastöd

Staten kan ersätta 85 procent av kostnaderna om ett evenemang ställs in på grund av pandemin.

Garantin gäller för publikevenemang som ordnas för minst 200 personer från och med den 1 juni.
Från och med tisdag går det att lägga in en ansökan till Statskontoret om en så kallad evenemangsgaranti. Den statliga garantin fungerar som en betalningsförbindelse som ska minska de ekonomiska riskerna och ersätta kostnader för inställda evenemang.
Garantin gäller för publikevenemang som ordnas för minst 200 personer från och med den 1 juni till den 7 december i år. Arrangörerna ska ansöka om garantin senast den sista augusti.
Till exempel konst- och kulturfestivaler, konserter, utställningar, mässor eller idrotts- och musikevenemang omfattas av den nya evenemangsgarantin. Staten kan ersätta 85 procent av de kostnader som har uppgetts i förväg om evenemanget ställs in på grund av pandemin. Även underleverantörer som anges i arrangörens ansökan kan få ersättning.
Om evenemanget ordnas i mindre skala på grund av myndigheternas restriktioner av sammankomster kan arrangören få en del av kostnaderna ersatta.

ANDRA LÄSER