Företag missade fristen på villkor till tomtrabatt i Slussen i Sjundeå – försöker nu igen få ner priset på tomterna

Ett företag vill att Sjundeå sänker priset på tre tomter i Slussen. Orsaken är högre byggkostnader än beräknat.

Slussens detaljplaneområde har börjat växa fram under fjolåret.
18.03.2022 18:30
För ett år sedan arrenderade ett företag tre tomter på Slussenområdet. Arrendekontraktet gjordes upp efter att företaget hade fått löfte om rabatt på tomtpriset ifall vissa villkor fylldes. Företaget fick löfte om att köpa de tre tomterna för 270 000 euro i stället för 300 000 euro ifall köpeavtalen för tomterna undertecknades före den 3 augusti, den 30 september och den 30 november. Då hade datumen redan skjutits framåt eftersom coronapandemin hade försvårat företagets verksamhet.
Dessa villkor uppfylldes inte. Nu gör företaget ett nytt försök att få köpa tomterna till ett lägre pris. Orsaken är att pålningen av tomterna har blivit dyrare än beräknat.

ANDRA LÄSER