Kappvändare

Dit for Centerns landskap. Han vänder inte bara kappan. Han kastar in handduken. Det är riksdagsval i april.

Sanna Marin, socialdemokraternas vice ordförande, beslöt i Tammerfors stadsfullmäktige att sänka normen för vårdare per åldring från 0,58 till 0,57. Varför? För att få stadens budget i balans (HS 7.2). Samma Marin var den första att underteckna interpellationen om dålig äldreomsorg mot Juha Sipiläs regering. Hon krävde 0,7 vårdare per åldring! Motstridigt? Nej, riksdagsval i april! Påhejad av Antti Lindtman, riksdagsgruppens ordförande, som mycket väl vet att äldreomsorgen är en uppgift för kommunen, fritt fram att utveckla. ”Och som om inte socialdemokrater och vänsterförbundare varit med om att utlokalisera äldreomsorgen till privata företag”, sade en tidigare stadsdirektörskollega.
ANDRA LÄSER