Sjundeå måste upphandla vården

Sjundeå kommuns avtal med det företag som sköter kommunens hälsovårdscentral löper ut i slutet av februari 2018.

Då har kommunen utnyttjat det optionsår som det ursprungliga avtalet med tjänsteproducenten möjliggjorde.
Eftersom social- och hälsovårdsreformen träder i kraft först 2019 är kommunen nu tvungen att konkurrensutsätta sjukvårdstjänsterna på nytt för att hitta en serviceproducent för de tio månader som är på kommunens ansvar före reformen.
Sjundeå kommun har ordnat läkarmottagningstjänsterna och övriga läkartjänster som köptjänst med en privat serviceproducent sedan avtalet med social- och hälsovårdssamarbetet inom Lost upphörde i slutet av 2012. Sedan början av mars 2014 har hälsovårdscentralen skötts av Coronaria Hoitoketju.
Sjundeå kommun har tidigare haft svårigheter att rekrytera egen personal, främst då det gäller läkare.
Upphandlingens totala värden beräknas vara ca 1 800 000 euro, plus cirka en miljon för optionsåret.
Grundtrygghetsnämnden i Sjundeå behandlar frågan vid sitt möte på onsdag.