Brist på socialarbetare får Kyrkslätt att ta till nya metoder för att locka anställda

Kyrkslätts kommun vill locka behöriga socialarbetare till kommunen genom att höja inkomstnivån. Bristen på socialarbetare har pågått i Kyrkslätt i flera år och personalomsättningen har varit stor.

Paavo Rantalainen
04.02.2020 09:00
Redan tidigare har den uppgiftsbaserade lönen höjts och år 2018 höjdes lönerna för socialarbetare som arbetar inom barnskyddet. Det har varit speciellt svårt att rekrytera personal till just barnskyddet.

ANDRA LÄSER