Sjukhusets inkomster och utgifter under budget i fjol

Raseborgs sjukhus underskrider såväl inkomst- som utgiftsbudgeten för år 2020. Underskottet uppgår till ungefär 2,9 miljoner euro. Det visar preliminära siffror för fjolåret.

Såväl Raseborgs sjukhus inkomster som utgifter blev lägre än budgeterat i fjol. Underskottet landar på 2,9 miljoner euro – vilket är en ytterst liten del i HUS stora ekonomiska helhet på tre miljarder.
Johanna Lemström
11.02.2021 09:00
Raseborgs sjukhus inkomster blev i fjol betydligt lägre än tänkt. Det hänger bland annat samman med utebliven verksamhet och inskränkt elektiv verksamhet på grund av coronaepidemin. Också införandet av patientdatasystemet Apotti påverkade.

ANDRA LÄSER