Mer konst då Raseborg bygger

Raseborg börjar använda sig av en variant av den så kallade enprocentsprincipen. Den innebär att en del av anslaget för ett nybygge eller saneringsprojekt används till konst – från fall till fall.

Rosalia Silfer och Emilia Nyberg vann muraltävlingen i Karis.
29.08.2019 08:00
Raseborg börjar avsätta mer pengar för offentlig konst. Det slog stadsutvecklingssektionen fast i måndags.
Dessutom har man definierat fem bra principer som man kallar Raseborgsmodellen. Det handlar bland annat om att den konstnär som får ett uppdrag får det i ett tidigt skede samt att budgeten fastställs i god tid.
Stadens tjänstemän får nu i uppdrag att lista objekt som procentprincipen kan tillämpas på. Man ska samarbeta med Pro Artibus i den här frågan.
Målet är att skapa en bättre byggd miljö med hjälp av högklassig arkitektur, design och konst. Dessutom skapas nya sysselsättningsmöjligheter för kulturarbetare i staden.
Bland annat de så kallade muralmålningarna i det nya resecentret i Karis är exempel på offentlig konst i samband med ett nybygge. I det här fallet konstaterar stadsutvecklingssektionen att processen var otydlig och experter involverades i ett för sent skede. Det vill man framöver motverka genom den så kallade Raseborgsmodellen.

ANDRA LÄSER