Grönt ljus för musikinstitutets fusion

Christoffer Holm
29.11.2016 08:10 UPPDATERAD 29.11.2016 10:44
Även stadsstyrelsen i Hangö godkänner en sammanslagning av Musikinstitutet Raseborg och Medborgarinstitutet Raseborg. Stadsstyrelsen behandlade ärendet i måndags efter att bildningsnämnden för sin del tidigare godkänt det nya samarbetsavtalet om musiktjänsterna som erbjuds av Raseborgs stad.
Målet med fusionen är att göra musikundervisningen mera kostnadseffektiv. Förutom med Hangö har Raseborgs stad även avtal med Ingå om undervisningen. Både Ingå och Hangö har tidigare meddelat att man kan godkänna fusionen om undervisningen kan fortsätta erbjudas på samma nivå som nu.
För Hangös del fattar stadsfullmäktige det slutgiltiga beslutet.

ANDRA LÄSER