Studentskrivningarna avslutas i dag – fjärde skrivningen under pandemin

Studentexamensnämnden känner inte till att några problem skulle ha uppstått under höstens studentskrivningar.

Höstens skrivningar avslutas på onsdag med modersmålsprovet i samiska.
Höstens studentskrivningar avslutas på onsdag med provet i samiska som modersmål.
Robin Lundell, specialsakkunnig på Studentexamensnämnden, säger att skrivningarna har flutit på bra hittills.
– Några större problem har inte kommit oss till kännedom. Vi har också haft väldigt få tekniska problem, men något smått händer alltid eftersom det är frågan om en så stor mängd examinander som skriver, säger Lundell.
För tillfället pågår den preliminära bedömningen i gymnasierna. Även den slutliga bedömningen håller på att starta i de flesta ämnena, enligt Lundell.
Höstens studentskrivningar började den 13 september med läskompetensdelen i modersmål och litteratur.
Cirka 45 300 personer som ämnar avlägga studentexamen var anmälda till höstens studentexamensprov. Av dem är nästan 2 800 svenskspråkiga.
Studentskrivningarna i höst är det fjärde examenstillfället som påverkats av coronapandemin.

ANDRA LÄSER