Ingen mikrobskräck i Raseborg

Sjundeås tekniska chef Markus Moisio berättade förra veckan om enorma problem med inomhusluft i kommunens byggnader. Övriga kommuner och städer är inte heller förskonade.

Kan bli problem. Konsulter som utrett inomhusluftsproblem i Hangö har sagt att byggnader där betongplattan vilar direkt på marken kommer blir ett problem. Kiilan päiväkoti i Karis är ett exempel på ett hus som är byggt just så.
Johanna Lemström
06.10.2017 10:00
Förra veckan kunde VN avslöja att 85 procent av Sjundeå kommuns byggnader har problem med inomhusluften.
I många fall stavas orsaken Toja-skivor, som är byggskivor gjorda av träfiber och betong. De har använts som isolering – främst på 1950-talet, men också en bit in på 60-talet. Då de kommer i kontakt med fukt uppstår problem. Det bildas mikrober, i form av bakterier och mögelsporer.

Ingen panik i Raseborg

Raseborgs fastighetschef Catharina Lindström säger att man i Raseborg har bra koll på sina fastigheter så hon känner ingen panik eller rädsla för en ketchupeffekt efter mögelbomben som exploderade i Sjundeå.
– Vi har en inomhusluftsgrupp som sammanträder en gång i månaden och den tar itu med de anmälningar som inkommer och granskar dem undan för undan, säger hon.
Ett av de större problemen i kommunalt ägda fastigheter kan vara den mekaniska ventilationen – men också här jobbar man i Raseborg systematiskt.
– Vi har ett rullande system där omkring 20 av byggnaderna årligen får sina ventilationssystem granskade och putsade. Putsningen ska upprepas vart femte år.
Att putsa ett ventilationssystem kan vara nog så tidskrävande.
– Och det är en stor satsning även penningmässigt, säger stadens VVS-ansvariga Tony Lindqvist.
Skötselplanen för ventilationssystemen sträcker sig från 2009 till 2019.

Ett tiotal problemhus

Raseborgs stad äger cirka 250 fastigheter men det är faktiskt bara i ett tiotal av dem som det finns problem, säger Tony Lindqvist, som liksom Catharina Lindström är medlem i stadens inomhusluftsgrupp.
Problem med Toja-skivor har Raseborg haft i någon mån, men inte alls i den omfattning som Sjundeå.
– Och då vi råkar på Toja-skivor så avlägsnar vi dem, säger Tony Lindqvist.
Den av staden Raseborgs fastigheter som man haft mest problem med är Karjaan yhteiskoulu på Ekenäsvägen i Karis. Arbetena i där inleddes 2014 och har pågått alltsedan dess.
Mycket har kretsat kring B-huset. I juni i år gjordes mikrobmätningar och man öppnade konstruktioner, men mätningarna gav inga alarmerande resultat. I en del klassrum har golven ändå förnyats.
– Det fanns träspånsisolering under golven. Spånet var nog kruttorrt men dammade mycket, säger Tony Lindqvist.
Under sommaren har B-husets ventilation intensifierats i den nedre delen av byggnaden, därtill har dräneringen runt hela huset förnyats.

Toja på flera håll i Hangö

Om Raseborg varit rätt besparade från Toja-skivorna så har Hangö inte varit det. Chefen för intern service i Hangö Bengt Lindholm säger att man bland annat hittat och avlägsnat skadade Toja-skivor i hälsocentralens kontorsdel.
– Vi hade först svårt att komma på var felet fanns, men i samband med en fuktighetsmätning öppnade vi golvkonstruktioner och utifrån provtagningar konstaterade vi att skivorna var illa skadade.
Exakt hur många byggnader staden äger kan Bengt Lindholm inte svara på på rak arm, men under femtio är de.
– Vi har nog en hel del problem, bland annat barnrådgivningsbyggnaden vid hälsocentralen måste saneras. Arbeten pågår just nu i servicehuset Astrea, första skedet ska vara klart i november. Och årets arbete i Haga parks skola avslutades nyss. Bägge projekten fortsätter 2018.
Ventilationssystemet i den svenska gymnasieskolan byggdes om i somras.

Var tid har sina regler

Bengt Lindholm konstaterar att så gott som var tid med sina olika byggregler och vedertagna konstruktionslösningar har visat sig vara ett problem längre fram.
– Då det byggs så byggs det enligt gällande regler. Konsulter som utrett våra inomhusluftsproblem har sagt att det i framtiden blir problem med byggnader vars betongplatta ligger direkt på marken. Det är inte fråga om det blir problem, utan när de börjar dyka upp.

Skolor under lupp i Ingå

Ingå har upprepade gånger haft problem i Merituulen koulu, men efter flera saneringar börjar läget vara under kontroll.
Helt entydigt är det dock inte. Tekniska chefen Alexandra Forsén säger att elever i skolan uppvisar symtom – torra slemhinnor och kliande hy bland annat – och fem elever undervisas i ett skilt utrymme i skolans nya del.
– Undersökningar har gjorts men inget har hittats. Möjligen kan barnens symtom bero på att inomhusluften är för torr. Det kan man exempelvis åtgärda genom att styra luftkonditioneringen genom att läsa koldioxidhalten och sedan minska den torkande effekt luftkonditioneringen har.
Ingå kommun äger 24 byggnader och de är samtliga konditionsgranskade.
– Vi har inte hittat något alarmerande.
Men underhåll krävs förstås. Kyrkfjärdens skola byggdes på 1950-talet och har utvidgats på 80-talet, så ventilationssystemet i skolan är omkring 30 år gammalt.
– Det borde bytas ut, säger Alexandra Forsén.

ANDRA LÄSER