Ingå inleder samarbetsförhandlingar – permitteringar på agendan

Ingå kommunstyrelse beslutade på måndagen att inleda samarbetsförhandlingar för att förbereda sig för eventuella permitteringar av personalen. Orsaken är coronaepidemin och den stora inverkan den har haft på kommunens verksamhet och ekonomi. Samarbetsförhandlingarna gäller hela personalen och målet är att permittera anställda vars arbetsuppgifter minskat eller helt upphört på grund av epidemin.

– I den här processen kommer vi inte att säga upp någon. Under förhandlingarna ska vi också utreda andra möjliga lösningar än permitteringar, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).

Förhandlingarna pågår i två veckor och först efter det kommer kommunstyrelsen att ta ställning till vilka åtgärder som kommunen tar till i den rådande krisen. Orsaken till att kommunen nu beslutar om att starta förhandlingarna redan nu är att regeringen inte har lättat på kraven för samarbetsförhandlingar inom den offentliga sektorn. Därför måste kommunen inleda processen i tid för att förbereda sig på möjligheten att läget fortsätter också efter den 13 maj, som nu är slutdatumet för många av begränsningarna.

ANDRA LÄSER